Gecertificeerd                Vertrouwenspersoon

Een Sociaal Veilige & Integere werkomgeving is de sleutel tot Werkplezier!

Een Vertrouwenspersoon is een waardevolle toevoeging - misschien zelfs wel essentieel - voor elke organisatie die het belangrijk vindt om een Sociaal Veilige & Integere Werkomgeving te creëren voor haar medewerkers.

Waarom een externe vertrouwenspersoon inzetten?

 • Medewerkers voelen zich vaak veiliger om hun zorgen en vraagstukken met iemand te delen, die geen directe relatie heeft met het bedrijf. 
 • Door het inzetten van een vertrouwenspersoon zorg je als organisatie dat medewerkers een veilige & professionele plek hebben om hun zorgen te uiten in plaats van dat de medewerkers zoekende zijn en hun zorgen gaan uiten op een wijze die schade berokkend voor zowel de medewerker zelf als de organisatie.
 • Een externe vertrouwenspersoon is objectiever, onpartijdiger en meer ervaren in het behandelen van (delicate) kwesties, zodat juridische en reputatieschade voor de organisatie voorkomen kan worden.

 

Mijn hoofdtaken als vertrouwenspersoon zijn:
1  Opvangen, begeleiden en adviseren van de melders;
2 Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie;
3 Gevraagd en ongevraagd adviseren van directie c.q.  
   management

Mijn toegevoegde waarde door mijn achtergrond in Human Resources:

 • Ik snap de complexiteit, de communicatielijnen en de cultuur binnen organisaties, hierdoor kan ik constructief bijdragen aan beëindiging van het ongewenste gedrag, de kwestie rondom integriteit of de-escalatie van het conflict. 
 • Ik beschik over uitgebreide ervaring in het begeleiden van medewerkers in (delicate) kwesties.Ik kan de meldingen binnen de juiste context interpreteren en je voorzien van (praktisch) advies, zowel op aanvraag als proactief.


Mijn werkwijze kenmerkt zich als positief, pragmatisch en resultaatgericht.


Als vertrouwenspersoon ben ik gecertificeerd en geregistreerd bij de beroepsvereniging Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (www.lvvv.nl). Dit is een waarborg van kwaliteit en zorgt voor intervisie en bijscholing.

Tarief

Ik geloof in een langdurige samenwerking, waardoor ik werk met een vast bedrag per maand voor een minimale contractperiode van 12 maanden. 

Voor een vast bedrag van € 45,- per maand kan je het volgende verwachten:

 • 1e telefonische opvang van een melder.
 • Een voorlichtingsbijeenkomst over ongewenste omgangsvormen & integriteit voor leidinggevenden & management.
 • Jaarlijks een geanonimiseerd jaarverslag /rapport welke kan opgenomen worden in het jaarverslag, inclusief gesprek met de directie.


Voor de daadwerkelijke gesprekken met een melder en het adviseren (gevraagd & ongevraagd) van leidinggevenden en management hanteer ik een uurtarief van € 85,- per uur excl. BTW, excl. € 0,30 per kilometer en indien nodig excl. eventuele huur vergaderruimte. 


Niet inbegrepen in het abonnement:

 • Analyse, advies en opstellen van beleid, gedragscode en/of meldingsprocedure conform wetgeving;
 • Inzet van een PSA check;
 • Opzetten van klachtencommissie;
 • Vergroten van awareness - ontwikkelen van voorlichtingsmaterialen, trainingen, etc;

Indien nodig kan ik jouw organisatie hierbij wel ondersteunen, begeleiden en adviseren. Voor deze additionele dienstverlening zal een aparte offerte worden opgesteld.

Voor bedrijven met meerdere locaties en meer dan 250 medewerkers wordt een offerte op maat opgesteld. 

Wil je meer weten of kennis maken, neem dan geheel vrijblijven contact met mij op.

Mathilde Kok
[email protected]
06-37453536